Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008
CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số: LD0808
(Tháng 8/2008)
---------
 
01
Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất 17/1999/QH10 (3 tr.)
02
Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/07/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (26 tr.)
03
Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/07/2008 của Bộ Công thương Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) (314 tr.)
04
Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 (12 tr.)
05
Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/08/2008 của Bộ Công thương Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng (22 tr.)
06
Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008 của Bộ Công thương Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008 (2 tr.)
07
Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường (21 tr.)
08
Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu (2 tr.)
09
Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 của Bộ Tài chính Về việc bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính (2 tr.)
10
Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản (20 tr.)
11
Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN ngày 30/07/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc chỉ định tổ chứng chứng nhận hợp quy (1 tr.)
12
Quyết định số 1026/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chyên dùng đã qua sử dụng (3 tr.)
13
Quyết định số 422/QĐ-TCT ngày 22/04/2008 của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế. (77 tr.)
14
Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu (48 tr.)
15
Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT ngày 11/08/2008 của Bộ Công thương Về việc bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu (2 tr.)
16
Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/08/2008 của Chính phủ Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (6 tr.)
17
Thông tư Liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/08/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các Công ty Nhà nước (2 tr.)
18
Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/08/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường. (0 tr.)
19
Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/08/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (13 tr.)
20
Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN ngày 11/08/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16 tr.)
21
Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản (12 tr.)
22
Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN ngày 08/08/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (7 tr.)
23
Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/08/2008 của Chính phủ Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (6 tr.)
24
Thông tư Liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/08/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các Công ty Nhà nước (2 tr.)
25
Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/08/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường. (0 tr.)
26
Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/08/2008 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân (7 tr.)
27
Quyết định số 297/QĐ-KBNN ngày 18/05/2008 của Kho bạc Nhà nước V/v ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua Hệ thống Kho bạc Nhà nước (38 tr.)
28
Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (6 tr.)
                                              
Ghi chú:
 
-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;
 
-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh