Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008
Cập nhật văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 5/2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0508

(Tháng 05 năm 2008)

---------

 

01

Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật (4 tr.)

02

Dự thảo số 10/DTL ngày 03/05/2008 của Quốc hội Luật Thi hành án Dân sư (79 tr.)

03

Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/08/2003 (6 tr.)

04

Dự thảo số 04/DTL ngày 14/04/2008 của Quốc hội Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm (36 tr.)

05

Thông tư Liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/04/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (3 tr.)

06

Dự thảo số XX/2008/QH12 ngày 03/05/2008 của Quốc hội Luật Quốc tịch Việt Nam (14 tr.)

07

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 16/2003/QH11 (63 tr.)

08

Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2008 của Bộ Giao thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; "Quy định về vận tải khách bằng taxi" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT (5 tr.)

09

Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Ban hành quy định về mạng lưới họat động của Ngân hàng thương mại (26 tr.)

10

Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (7 tr.)

11

Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07/05/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động (4 tr.)

12

Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/05/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề (6 tr.)

13

Quyết định số 552/2008/QĐ-BKH ngày 05/05/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 ban hành theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2007 (4 tr.)

14

Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) (486 tr.)

15

Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc (545 tr.)

16

Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC ngày 13/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (14 tr.)

17

Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ngày 06/05/2008 của Bộ Y tế Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008 (10 tr.)

18

Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT ngày 16/05/2008 của Bộ Công thương Về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu (4 tr.)

19

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (5 tr.)

20

Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn (4 tr.)

21

Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo (25 tr.)

2 2

Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (45 tr.)

23

Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu clinke (dùng để sản xuất xi măng) và vàng (3 tr.)

24

Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 63/2006/QH11 (25 tr.)

25

Thông tư số 06/2008/TT-BCT ngày 19/05/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp (19 tr.)

           

 

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
Bản tin pháp lý tháng 9/2007 (10-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 8/2007 (09-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 7/2007 (24-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh