Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Luật sư doanh nghiệp và cá nhân

Bạn là một doanh nghiệp năng động hay là một công dân gương mẫu? Cho dù bạn là ai, bạn đang vận động trong một môi trường với những cơ chế điều chỉnh pháp luật vô cùng phức tạp và biến đổi từng ngày.

Hãy để chúng tôi giúp bạn:

  • Tư vấn và cho ý kiến đánh giá các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp và cá nhân;
  • Đại diện doanh nghiệp và cá nhân trong giao dịch với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân;
  • Đại diện doanh nghiệp và cá nhân tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài;
  • Luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp và cá nhân.
[Trở về]
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh