Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh

Hỏi: Vui lòng cho biết chúng tôi có thể yêu cầu Quý Công ty cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh được không?

Trả lời: Trong trường hợp bản tiếng Anh tương ứng của văn bản Quý Công ty yêu cầu có sẵn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi rất vui lòng được cung cấp cho Quý Công ty miễn phí. Tuy nhiên, nếu văn bản trên chưa có bản tiếng Anh tương ứng, theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi có thể tiến hành dịch văn bản trên sang tiếng Anh với mức chi phí sẽ được các bên thỏa thuận và chấp nhận trước. 

[Trở về]
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh