Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Yêu cầu tư vấn pháp lý

Hỏi: Trong trường hợp chúng tôi có vấn đề cần tham khảo ý kiến tư vấn của Quý Công ty, chúng tôi sẽ bắt đầu như thế nào? Điều kiện của Quý Công ty ra sao?

Trả lời: Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho Quý Công ty tất cả những vấn đề Quý Công ty quan tâm. Các ý kiến tư vấn này hòan tòan miễn phí. Đối với những vấn đề phức tạp cần phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu hoặc những dịch vụ cụ thể, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý Công ty thanh tóan phí dịch vụ trên cơ sở một hợp đồng tư vấn/ hợp đồng dịch vụ được xác lập trước giữa các bên.

Quý Công ty có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi bằng E-mail, bằng điện thọai hoặc có thể liên hệ trực tiếp để thu xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp với các Luật sư/ chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể. 

[Trở về]

Các tin khác:
Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh (10-03-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh