Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp

Bạn đã bắt đầu sự nghiệp của mình và chắc chắn những thủ tục hành chính ban đầu sẽ làm cho bạn mệt nhoài. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả…

Hãy để chúng tôi giúp bạn:

  • Tư vấn về quy trình đầu tư và hình thành dự án đầu tư tại Việt
  • Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp
  • Thực hiện các thủ tục sau giấy phép, điều chỉnh mục tiêu và nội dung đầu tư và kinh doanh
  • Tư vấn, đánh giá và tổ chức lại doanh nghiệp, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn về quản lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục thanh lý, giải thể doanh nghiệp.
[Trở về]
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh