Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008
CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số: LD0708
(Tháng 07 năm 2008)
---------
 
01
Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/06/2008 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng (CTXD) có yêu cầu đặc biệt. (5 tr.)
02
Luật số 18/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về năng lượng nguyên tử. (37 tr.)
03
Luật số 16/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy 23/2000/QH11 (7 tr.)
04
Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/06/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản (5 tr.)
05
Quyết định số 1436/QĐ-NHNN ngày 26/06/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (2 tr.)
06
Quyết định số 1435/QĐ-NHNN ngày 26/06/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc (1 tr.)
07
Quyết định số 1434/QĐ-NHNN ngày 26/06/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản Đồng Việt Nam. (1 tr.)
08
Quyết định số 3636/QĐ-BHXH ngày 16/06/2008 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng Sổ Bảo hiểm Xã hội. (30 tr.)
09
Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực chữ ký số Quốc gia (4 tr.)
10
Thông tư Liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (10 tr.)
11
Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008 của Bộ Công thương Về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép (7 tr.)
12
Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 03/07/2008 của Bộ Tài chính Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp (6 tr.)
13
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (10 tr.)
14
Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu (5 tr.)
15
Thông tư số 61/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng (3 tr.)
16
Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/06/2008 của Bộ Công thương Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. (5 tr.)
17
Thông tư số 40/2008/TT-BKH ngày 09/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/102007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (13 tr.)
18
Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/07/2008 của Bộ Y tế Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện (4 tr.)
19
Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/07/2008 của Bộ Tài chính Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (4 tr.)
20
Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 (5 tr.)
21
Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: sẽ thêm một số hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế? (2 tr.)
22
Dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (5 tr.)
23
Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" (12 tr.)
24
Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (12 tr.)
25
Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/07/2008 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (3 tr.)
26
Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ Về tư vấn pháp luật (13 tr.)
27
Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu (2 tr.)
28
Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/07/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử (số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006) về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử (9 tr.)
29
Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008 của Chính phủ Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm (14 tr.)
30
Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược (7 tr.)
31
Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/07/2008 của Bộ Tài chính Về thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào (15 tr.)
           
  
Ghi chú:
 
-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;
 
-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.
_____________________________
[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
Bản tin pháp lý tháng 9/2007 (10-10-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh