Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số: LD0608
(Tháng 06 năm 2008)
---------


Ghi chú:

- Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

- Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

01 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (18 tr.)
02 Quyết định số 163/ĐKVN ngày 18/05/2006 của Cục Đăng kiểm Việt Nam Ban hành hướng dẫn kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg (7 tr.)
03 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (7 tr.)
04 Tổng hợp các điều khoản giao hàng theo Incoterms 2000 (International Commercial Terms) (3 tr.)
05 Quyết định số 56/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/05/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề chế biến rau quả (22 tr.)
06 Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng Về việc phân hạng nhà chung cư (6 tr.)
07 Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động (13 tr.)
08 Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính Về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá (19 tr.)
09 Những quy định mới về thuế GTGT tại Thông tư 30/2008/TT-BTC và Thông tư 32/2007/TT-BTC (1 tr.)
10 Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29/05/2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (2 tr.)
11 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 (15 tr.)
12 Quyết định số 1316/QĐ-NHNN ngày 10/06/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu (1 tr.)
13 Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (9 tr.)
14 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (9 tr.)
15 Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (21 tr.)
16 Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN (7 tr.)
17 Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC) (12 tr.)
18 Thông tư số 49/2008/TT-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra (9 tr.)
19 Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/06/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản (12 tr.)
20 Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu (5 tr.)
21 Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 13/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư (1 tr.)
22 Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (5 tr.)
23 Nghị quyết số 20/2008/NQ-QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về một số vấn đề kinh tế xã hội năm 2008 trong tình hình mới (4 tr.)
24 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về việc thí điểm cho tổ chức , cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (7 tr.)
25 Luật số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 (5 tr.)
26 Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (14 tr.)
27 Luật số 15/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về trưng mua, trưng dụng tài sản (17 tr.)
28 Luật số 10/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật dầu khí số 19/2000/QH10 (6 tr.)
29 Quyết định số 38/2008/QĐ-BTC ngày 19/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (2 tr.)
30 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 (10 tr.)
31 Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC ngày 19/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thép không hợp kim của Biểu Thuế xuất khẩu. (2 tr.)
32 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013. (731 tr.)
[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
Bản tin pháp lý tháng 9/2007 (10-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 8/2007 (09-10-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh