Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán

Quản trị doanh nghiệp thực chất là quản trị tài chính và quản trị nhân lực. Vậy, làm thế nào để bạn có thể trở thành một nhà quản trị tài chính giỏi? Làm thế nào để bạn có thể biến những vấn đề tài chính – kế toán phức tạp, đau đầu thành những lợi ích to lớn?

Hãy để chúng tôi giúp bạn:

  • Tư vấn về thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán doanh nghiệp;
  •  Thiết lập, ghi chép hồ sơ, sổ sách kế toán doanh nghiệp;
  • Kê khai, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính;
  • Dịch vụ kế toán trưởng và kiểm toán nội bộ;
  • Tư vấn giải quyết thu hồi nợ khó đòi.
[Trở về]
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh