Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008
Cập nhật văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 3/ 2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0308

(Tháng 03 năm 2008)

---------

 

01

Dự thảo số LUAT-TNDN/2008/QH12 ngày 03/03/2008 của Bộ Tài chính Về thuế thu nhập doanh nghiệp (10 tr.)

02

Dự thảo số LUAT-GTGT/2008/QH12 ngày 03/03/2008 của Bộ Tài chính Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (9 tr.)

03

Quyết định số 479/QĐ-NHNN ngày 29/02/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản đồng Việt Nam (1 tr.)

04

Dự thảo số ND_BHXH/2008/NĐ-CP ngày 05/03/2008 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 71/2006/QH11 về bảo hiểm thất nghiệp (22 tr.)

05

Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (14 tr.)

06

Thông tư số 02/2008/TT-BCT ngày 19/02/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao (7 tr.)

07

Dự thảo số QD_GDCK/2008/QĐ-BTC ngày 06/03/2008 của Bộ Tài chính Về Quy chế Tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCKHN) (11 tr.)

08

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN) (10 tr.)

09

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 52/2005/QH11. (20 tr.)

10

Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11/03/2008 của Bộ Tài chính Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (3 tr.)

11

Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC ngày 11/03/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (8 tr.)

12

Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 07/03/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. (2 tr.)

13

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế. (20 tr.)

 

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
Bản tin pháp lý tháng 9/2007 (10-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 8/2007 (09-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 7/2007 (24-09-2007)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2007 (14-09-2007)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2007 (17-08-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh