Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 4/2008.

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0408

(Tháng 04 năm 2008)

---------

 

01

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

02

Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/03/2008 của Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của các tổ chức tín dụng

03

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 của Bộ Tài chính Ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

04

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

05

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

06

Thông tư số 04/2008/TT-BCT ngày 01/04/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ xăng dầu

07

Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

08

Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/03/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

09

Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.

10

Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/04/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

11

Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

12

Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ Về sản xuất, kinh doanh rượu

13

Thông tư số 01/2008/TT-NHNN ngày 10/03/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2003/TT-NHNN ngày 05/08/2003 về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet

14

Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/ 2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/ 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại 36/2005/QH11 về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15

Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ngày 11/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng

16

Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10

17

Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 07/04/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

18

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14/04/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) 05/1998/PL-UBTVQH10 và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP

19

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

20

Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT ngày 04/04/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần

21

Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04/04/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"

22

Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/04/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

23

Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng 02/1997/QH9 và Luật 07/2003/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

24

Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08/04/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11

25

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

26

Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH10

27

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

28

Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

29

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
Bản tin pháp lý tháng 10/2007 (13-11-2007)
Bản tin pháp lý tháng 9/2007 (10-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 8/2007 (09-10-2007)
Bản tin pháp lý tháng 7/2007 (24-09-2007)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2007 (14-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh