Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010
Cập nhật các văn bản pháp lý Tháng 7/ 2010

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD072010

(Tháng 07 năm 2010)

-----------

 

01.       Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010  của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

 

02.       Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 về Nhà máy điện hạt nhân.

 

03.       Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

04.       Luật số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật nuôi con nuôi

 

05.       Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội Luật các tổ chức tín dụng

 

06.       Luật số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

07.       Quyết định số 1519/QĐ-BTC ngày 2/7/2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

08.       Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá thực xuất khẩu

 

09.       Luật số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

10.       Thông tư số 04/2010/TT-BYT ngày 12/2/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng

 

11.       Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

 

12.       Luật số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật thi hành án hình sự

 

13.       Thông tư Liên tịch số 25/2010 /TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của Bộ Công Thương-Bộ Giao Thông Vân Tải quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)

 

14        Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

 

15.       Thông tư liên bộ số 13/TTLB ngày 8/10/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thuê tổ chức quản lý để quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

16.       Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

 

17.       Luật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật người khuyết tật

 

18.       Luật số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật Bưu chính

.

19.       Thông tư số 11/2010/TT-BGTVT ngày 20/4/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển”

 

20.       Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

 

21.       Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 28/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

22.       Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 30/11/2001 của UBTV Quốc hội về Quảng cáo

 

23.       Nghị định số 76/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

 

24.       Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 9/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

 

25.       Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 5/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

26.       Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.

27.       Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

 

 

28.       Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

 

29.       Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

 

30.       Thông tư Liên Bộ số 01/LB ngày 31/03/1997 của Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

31.       Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

 

32.       Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 9/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

 

33.       Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

34.       Quyết định số 1671/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan.

 

 

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2009 (20-08-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 6/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 5/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh