Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
主 点
外国 个人,组织 的 住宅 所有 条件 在 越南
外国 个人,组织 的 住宅 所有 条件 在 越南
新 规定 关于 最少 工资额 在 营业 (采用 从 2009年 01月01日)
登记 和 保护 商标 在 越南
合同 的 基本 条款
登记 著作 版权
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月
及日 法理 文本- 2008 年 08 月
及日 法理 文本- 2008 年 07 月
及日 法理 文本- 2008 年 06 月
及日 法理 文本- 2008年 05月
及日 法理 文本- 2008 年 04 月

 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh