Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Legal update - September 2010
Updating new legal documents in September 2010

LEGAL UPDATE

No: LD092010

(September, 2010)

-----------

 

1.                  Joint Circular No. 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC dated July 26th,2010 of Ministry of Justice – Supreme People’s court - Supreme People’s procuracy providing guidelines on several matters regarding procedures for enforcement of civil judgments and inter co-ordination on enforcement of civil judgments.   

 

2.                  Circular No. 14/2010/TT-BXD dated August 20th, 2010 of Ministry of Construction providing on administrative management of the quality of building materials and tiles.  

 

3.                  Circular No. 12/2010/TT-BKHCN dated July 30th, 2010 of Ministry of Science and Technology providing guidelines on administrative management of measuring quality in trading liquefied petroleum gas.

 

4.                  Circular No. 16/2010/TT-BTNMT dated August 26th, 2010 of Ministry of Natural resources and Environment providing regulations of orders, procedures for enforcement for implementing decisions of administrative sanction of violations on land.

 

5.                  Circular No. 16/2010/TT-BXD dated September 1st,2010 of Ministry of Construction providing details and guidelines for implementation of several articles of Decree No 71/2010/ND-CP dated June 23rd, 2010 of Government providing details and guidelines for implementation of Law on resident houses.

 

6.                  Circular No. 131/2010/TT-BTC dated September 6th, 2010 of Ministry of Finance providing guidelines for implementation of regulations on capital contribution, share purchasing by foreign investors in Vietnamese enterprises.  

 

7.                  Circular No. 133/2010/TT-BTC dated September 9th, 2010 of Ministry of Finance on modification of tax rates of Preferential import duty tax for several goods items in Preferential import duty tariff.  

 

8.                  Decision No. 788/QD-BXD dated August 26th, 2010 of Ministry of Construction on promulgation of Guidelines on measuring and separating work volume of constructing projects.

 

9.                  Circular No. 38/2010/TT-BYT dated September 7th, 2010 of Ministry of Health providing guidelines on controlling the implementation of State regulations on pharmacy and cosmetic.

 

10.              Decision No. 2366/QD-BTP dated September 8th, 2010 of Ministry of Justice promulgating Plan for implementation of Decree No 83/2010/ND-CP dated July 23rd, 2010 23/7/2010 of Government on registering security transactions.

 

11.              Circular No. 18/2010/TT-NHNN dated September 16th, 2010 of State Bank providing details and guidelines for implementation of interest rate support as to organizations, individuals having medium and long term loans at BIDV.  

 

12.              Decree No. 97/2010/ND-CP dated September 21st, 2010 of Government on administrative sanction of violations in industry property fields.

 

13.              Decision No. 2281/QD-NHNN dated September 27th, 2010 of State Bank on basic interest rate of Vietnam Dongs applicable from October 1st, 2010.  

Notes:

-           To obtain full text of any document as mentioned, please send to us your order (by E-mail, fax or telephone) with clear document code and date of issuance and your E-mail address. The document shall be sent to you within 24 hours as from your order;

-           Contents as mentioned are just for your reference only and not be construed as professional our consultancy opinions. To obtain professional consultancy opinion on any your concern, please contact us at address as mentioned above

 _____________________________

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2009 (20-08-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 6/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 5/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh