Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009
Cập nhật văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 01/2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0109

(Tháng 01, 2009)

---------

 

01

Quyết định số 16334/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Cục thuế Về việc ban hành biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu. (3 tr.)

02

Quyết định số 16333/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Cục thuế Về việc ban hành biểu tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu. (3 tr.)

03

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. (50 tr.)

04

Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP. HCM Về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (4 tr.)

05

Quyết định số 3281/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước (1 tr.)

06

Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND TP. HCM Về ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố (2 tr.)

07

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. (5 tr.)

08

Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Về ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. (4 tr.)

09

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12. (46 tr.)

10

Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. (2 tr.)

11

Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Về điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (1 tr.)

12

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/2007/QH12. (22 tr.)

13

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. (62 tr.)

14

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (20 tr.)

15

Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP. HCM Về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (6 tr.)

16

Quyết định số 2423/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (6 tr.)

17

Quyết định số 2422/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan. (7 tr.)

18

Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại chi cục hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (16 tr.)

19

Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (20 tr.)

20

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Về hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư 65/2006/QH11 về tổ chức xã hội- nghề nghiệp của Luật sư (17 tr.)

21

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ (3 tr.)

22

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (23 tr.)

23

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. (4 tr.)

24

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11. (37 tr.)

25

Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng. (6 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh