Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 6/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 6/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0609

(Tháng 06, 2009)

---------

 

01        Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 hướng dẫn thi hành mộy số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động. (6 tr.)

02        Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (9 tr.)

03        Quyết định số 81/2009/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. (17 tr.)

04        Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải. (2 tr.)

05        Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/05/2009 của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 (12 tr.)

06        Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (4 tr.)

07        Thông tư số 108/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh (giảm) thuế suất nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu đốt thuộc nhóm 2710 (nhóm các mặt hàng xăng dầu) (3 tr.)

08        Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư. (23 tr.)

09        Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về Hải quan (31 tr.)

10        Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/06/2009 của Chính phủ Về phát hành trái phiếu quốc tế (16 tr.)

11        Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (14 tr.)

12        Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. (1 tr.)

13        Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen (8 tr.)

14        Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 09/06/2009 của UBND TP. HCM Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. (15 tr.)

15        Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/06/2009 của UBND TP. HCM Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (9 tr.)

16        Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (16 tr.)

17        Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (30 tr.)

 

18        Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05/06/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân (1 tr.)

19        Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài (27 tr.)

20        Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thương mại (14 tr.)

21        Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (9 tr.)

22        Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 của UBND TP. Hà Nội Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội (2 tr.)

23        Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 5/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh