Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 3/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0309

(Tháng 03, 2009)

---------

 

01        Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). (1 tr.)

02        Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội Về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự 26/2008/QH12. (2 tr.)

03        Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (47 tr.)

04        Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 17/02/2009 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. (20 tr.)

 

05        Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 24/02/2009 của Bộ Tài chính Về việc đính chính điểm 2.1c Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. (2 tr.)

06        Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước (3 tr.)

07        Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu đãi (3 tr.)

08        Thông tư số 38/2009/TT-BTC ngày 27/02/2009 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (22 tr.)

09        Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND TP. HCM Về ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2 tr.)

10        Thông tư Liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30 /2009/QĐ- TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế (14 tr.)

11        Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất- kinh doanh. (2 tr.)

12        Thông tư số 04/2009/TT-NHNN ngày 13/03/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh (8 tr.)

13        Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước. (2 tr.)

14        Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính Về qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan. (5 tr.)

 

15        Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12. (8 tr.)

 

16        Quyết định số 505/QĐ-BTC ngày 12/03/2009 của Bộ Tài chính Về việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ đợt I năm 2009. (3 tr.)

17        Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17/03/2009 của Bộ Tài chính Về việc điểu chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (6 tr.)

18        Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. (18 tr.)

19        Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 của Chính phủ Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. (21 tr.)

20        Quyết định số 626/QĐ-NHNN ngày 24/03/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản đồng Việt Nam (1 tr.)

 

21        Quyết định số 622/QĐ-NHNN ngày 23/03/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (2 tr.)

22        Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng. (5 tr.)

23        Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. (10 tr.)

 

24        Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (11 tr.)

25        Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. (1 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh