Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 7/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0709

(Tháng 07, 2009)

---------

01.       Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.


02.       Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN).


03.       Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật Đất đai 13/2003/QH11về quyền sở hữu nhà ở, quyền và nghiã vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.


04.       Thông tư số 126/2009/TT-BTC ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 97/2005/TT-BTC ngày 9/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng.


05.       Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND TP. HCM Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu với Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


06.       Quyết định số 1542/QĐ-NHNN ngày 30/6/2009 của Ngân hàng Nhà nước Vế việc Công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn Ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.


07.       Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND TP. HCM Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNTM ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội.


08.       Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định các chính sách trợ giúp và quản lý Nhà nước về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ.


09.       Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 pháp lệnh Thuế tài nguyên.

10.       Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

11.       Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

12.       Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

13.       Quyết định số 1681/QĐ-NHNN ngày 17/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về việc lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

14.       Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại.

 

15.       Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

16.       Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH12.

17.        Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

18.       Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục lĩnh vực cá nhân thành lập tổ chức khoa học kỹ thuật.

19.       Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành một số quy định thuế nhập khẩu, thế giá trị gia tăng.

  Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 6/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 5/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh