Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008
Cập nhật văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 11/2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD1108

(Tháng 11/2008)

---------

 

01

Quyết định số 5749/QĐ-BCT ngày 28/10/2008 của Bộ Công thương Ban hành Thể lệ Giải thưởng bảo vệ môi trường ngành Công thương năm 2008 (11 tr.)

02

Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (2 tr.)

03

Quyết định số 2561/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng (2 tr.)

04

Quyết định số 2559/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản Đồng Việt Nam (1 tr.)

05

Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh (tăng) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 (4 tr)

06

Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành Danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế (3 tr.)

07

Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (154 tr.)

08

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND TP. HCM Về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội (6 tr.)

09

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 15/1999/QH10 (25 tr.)

10

Quyết định số 2635/QĐ-NHNN ngày 06/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành một số quy định liên quan đoến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (2 tr.)

11

Dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế (23 tr.)

12

Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ (11 tr.)

13

Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường (39 tr.)

14

Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. (8 tr.)

15

Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND TP. HCM Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố. (7 tr.)

16

Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND TP. HCM Về ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (7 tr.)

17

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND TP. HCM Ban hành quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (6 tr.)

18

Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND TP. HCM Về phân cấp cho ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. (2 tr.)

19

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải. (15 tr.)

20

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 10/10/2008 của Bộ Công thương Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương (16 tr.)

21

Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC ngày 10/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hóa lỏng (gas) trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (2 tr.)

22

Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC ngày 07/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (4 tr.)

23

Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính Ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (25 tr.)

24

Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN ngày 07/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (34 tr.)

25

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03/11/2008 của Chính phủ Về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác (12 tr.)

26

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (18 tr.)

27

Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.( (2 tr.)

28

Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP (38 tr.)

29

Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân. (4 tr.)

30

Quyết định số 2811/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bàng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng. (2 tr.)

31

Quyết định số 2809/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. (1 tr.)

32

Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008. (3 tr.)

33

Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC ngày 14/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh thuế suất nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng dầu, nhóm 2710. (4 tr.)

34

Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND ngày 13/11/2008 của UBND TP. HCM Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (4 tr.)

35

Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP và 71/2008/ NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu viêc làm. (7 tr.)

36

Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (11 tr.)

37

Quyết định số 2538/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. (1 tr.)

38

Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (32 tr.)

39

Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND ngày 20/11/2008 của UBND TP. HCM Về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 tại thành phố Hồ Chí Minh. (5 tr.)

40

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. (9 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

[Trở về]

Các tin khác:
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh