Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 5/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 5/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD0509

(Tháng 05, 2009)

---------

 

01        Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/04/2009 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (53 tr.)

02        Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (9 tr.)

03        Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (21 tr.)

04        Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về Biểu thuế suất thuế GTGT (1 tr.)

 

05        Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (6 tr.)

06        Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (3 tr.)

07        Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (26 tr.)

08        Thông tư số 88/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (3 tr.)

09        Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại 36/2005/QH11 về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (2 tr.)

10        Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (12 tr.)

11        Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (24 tr.)

12        Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/05/2009 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thanh tra thuế (14 tr.)

13        Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/04/2009 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế (29 tr.)

14        Quyết định số 2241/QĐ-BCT ngày 13/05/2009 của Bộ Công thương phê duyệt "Quy hoạch phát triển thương mại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020" (12 tr.)

 

15        Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính Ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ (63 tr.)

16        Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (35 tr.)

17        Quyết định số 2095/QĐ-BCT ngày 29/04/2009 của Bộ Công thương Về việc ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 (3 tr.)

18        Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 06/05/2009 của UBND TP. HCM ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (33 tr.)

19        Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động chuyển giao công nghệ. (11 tr.)

 

20        Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/05/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. (30 tr.)

21        Thông tư số 12/2009/TT-BCT ngày 22/05/2009 của Bộ Công thương Về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. (93 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh