Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

Hỏi: Quý Công ty vui lòng cho biết các phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn của Quý Công ty?

Trả lời: Về cơ bản, chúng tôi có 03 phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn như sau:

(i) Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên: Các bên sẽ ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên theo đó chúng tôi sẽ trở thành luật sư/ nhà tư vấn thường xuyên cho Quý Công ty, đảm nhận tư vấn hỗ trợ giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình họat động của Quý Công ty. Để đổi lại, Quý Công ty sẽ thanh tóan cho chúng tôi một khỏan phí dịch vụ tư vấn cố định hàng tháng'

(ii) Phí dịch vụ tư vấn theo giờ: Đối với những dịch vụ tư vấn không thể xác định chính xác thời gian hòan thành hoặc kết quả sau cùng, chúng tôi sẽ đề nghị tình phí dịch vụ tư vấn theo thời gian hòan thành công việc. Mức phí thanh tóan sẽ bằng (=) tổng số giờ cần để hòan thành công việc nhân với (x) mức phí tứ vấn cơ bản;

(iii) Phí dịch vụ tư vấn trọn gói: Đối với những dịch vụ tư vấn có thể xác định chính xác thời gian hòan thành hoặc kết quả sau cùng, chúng tôi sẽ đề nghị tình phí dịch vụ tư vấn trọn gói tùy thuộc vào kết quả công việc đạt được.

[Trở về]

Các tin khác:
Yêu cầu tư vấn pháp lý (10-03-2008)
Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh (10-03-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh