Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 4/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 4/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số:LD0409

(Tháng 4 năm 2009)

---------

 

01        Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (11 tr.)

02        Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam (3 tr.)

03        Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. (20 tr.)

04        Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. (2 tr.)

05        Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ Về quy định mức lương tối thiểu chung. (3 tr.)

06        Quyết định số 342/QĐ-BXD ngày 31/03/2009 của Bộ Xây dựng Về ban hành tạm thời Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng (13 tr.)

07        Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất - kinh doanh (16 tr.)

08        Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu (4 tr.)

09        Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (6 tr.)

10        Quyết định số 837/QĐ-NHNN ngày 10/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng. (2 tr.)

11        Quyết định số 831/QĐ-NHNN ngày 08/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung Công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. (2 tr)

12        Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu (12 tr.)

13        Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 của UBND TP. Hà Nội Quy định việc xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội (6 tr.)

14        Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12. (8 tr.)

15        Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/04/2009 của Chính phủ Về việc định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới (3 tr.)

 

16        Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (13 tr.)

17        Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các Ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 (3 tr.)

18        Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (2 tr.)

 

19        Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (3 tr.)

20        Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng (2 tr.)

21        Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 18/04/2009 của UBND TP. HCM Về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (4 tr.)

 

22        Thông tư Liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2009 đối với cơ quan Nhà nuớc, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp. (5 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 3/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009 (27-07-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh