Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
登记 著作 版权
登记 著作 版权
--------

知识 所有法 在 2006 年 07 月 01 日 有效。所以 一些 规定 关于 一个 著作权 登记 手续 更换 与 往年 相比。

登记 著作权 是 著作,著作权 的 所有主 给 国家 机关 有 管辖权 纳 一套 单 和 附件 (所谓 单) 为了 记录 著者,著作,著作权 所有主 的 通信们。理由 : 著作权 发生 从 当时 著作 被 创造 和 被 体现 通过 一个 一定 物质 形式,不 分别 内容,质量,语言 而 它们 被 公布 了 或 它们 不 被 公布,它们 被 登记 了 或 它们 不 被 登记。

因此,纳 一套 单 为了 出具 一件 著作权 登记 证明书 不是 要求 需要 为了 有 著作权。不过 如果 著作权 主体们 在 国家 机关 有 管辖权 实现 登记 他们 的 著作权,就 不 实现 义务们 为了 证明 当时 有 争端,除了 场合们 如果 有 与 此 相反 的 证据。

1. 对象 :

对象 登记 著作权 是 著者,著作权 所有主 的 权们。

著作权 的 主体们 是 著者,著作权 所有主 有 权 纳 一套 单 为了 登记 他们 的 权们 对 著作 类型们 ( 是 权 的 客体 ) 包括 :
- 文学 著作,科学,教科书 教程 和 其他 著作们 被 体现 通过 文字们 或 不同 字符们;
- 讲稿,演讲 和 其他 演讲;
- 报刊 著作们;
- 音乐 著作们;
- 舞台 著作们;
- 电影 著作们 和 著作们 被 创造 根据 一个 相似 方法;
- 造型 著作们,应用 美术 著作们;
- 摄影 著作们;
- 建筑 著作们;
- 画图,草图,地图,图纸 对 地形,科学工程 有关;
- 文学 著作们,民间 艺术 著作们;
- 计算机 章程,数据 收集。

登记 著作们 要 是 著作们 由 越南 社会 主义 共和 国 保护。关于 实现 知识 产权 不行 侵犯 国家 的 利益,公共 利益,其他 组织 和 个人 的 合法 权益 和 不行 违犯 法律 的 规定们。不 保护 知识 所有 对象们 对 社会 道德,公共 秩序,国防 和 安宁 有 行为们 不 对。

2. 纳 一套 著作权 登记 单 在 机关 有 管辖权 包括 :

(1) 一个 文件 登记 著者权。
那 文件 被 使用 越语 遍草 和 由 著作,著作权 所有主 或 代理人 签名 和 写明 通信们 根据 一个 填单 被 规定 了。
(2) 两 个 著作 副本 登记 著者权。
著作们 有 个别 特殊 如下: 像,楣,建筑 工程 的 特别 画图,著作们 有 多大 尺寸 和 笨重,就 被 代替 一 片 三 维 空间 相片。
(3) 授权单 如果 申请人 是 一 个 人 被 授权。
(4) 一些 文书 证明 申请权,如果 申请人 有 那 权 从 其他 人 由 申请人 被 继承,转交。
(5) 一个 同著者 的 同意 文本 如果 著作 有 一位 同 著者。
(6) 一个 同 所有主们 的 同意 文本 如果 著作权 是 共同 所有权 的。
如果 第 (3 )文书,第 (4) 文书,第 (5) 文书,第 (6) 文书 被 使用 外国 语言 遍草,就 它们 被 翻译 成 越南。 .

注意: 一些 要求 对 著作权 登记 单 :
- 每 单 被 要求 出具 一件 证明书;
- 通信们 在 文件 和 附件 中 被 例举,它们 要 被 统一 和 符合;
- 一个 文件 和 附件 要 被 写明 和 清洁 通过 打字 或 它们 被 墨写 的 退色,不 改变,不 修改。

3. 时限 :

时限 为了 出具 一件 著作权 登记 证明书 是 15 天 从 天 有 一个 合例单。如果 推却 出具 一件 著作权 登记 证明书,文学 艺术 版权部 给 申请人 就 通报 书面。

4. 场所 接受 登记 :

- 登记 部份,管理 机关 文学 艺术 版权,
巷 151 黄教谭, 巴亭 郡,河内市
(枝节 请 联系 河 女士 或 明 女士,电话 04.8 433.988,电话 号码 零售 201)
- 文学 艺术 版权部 的 办事处 在 胡志明市
7 阮氏明开,1 郡,胡志明市,电话: 08.8234132
- 中央 直辖 省们 和 城市 的 文化 - 通信部,场所 而 著者,著作权 所有主,关联权 所有主 居住 或 有 一个 场所 接受 一 套 单 和 转 那 套 单 给 文学 艺术 版权部。

5. 著作权 登记 证明书 的 价值 :

第 一 价值 是 组织 或 个人 被 出具 一件 著作权 登记 证明书,他们 没有 义务 证明 著作权 属于 他们 当时 有 争端,除了 一个 与 此 相反 的 证据。 .

第 二 价值 是 一些 通信 对 著作权 登记 有关,它们 在 国家 登记簿 关于 著作权 和 关联权 被 记录;在 公报 上 被 公布;在 “ 越南 著作权 年鉴 上 被 公开 每年;和 放 在 越南 著作权 website 上。.

第 三 价值,一 件 著作权 登记 证明书 被 视 为 证据 关于 著作权 对 著作,帮助 顺利 地 开拓,使用 著作,转 使用权,转让 著作权,特别 当时 有 争端。

6. 效力 :

一件 著作权 登记 证明书 在 全部 越南 的 领土 有效。
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh