Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008 年 03 月
及日 法理 文本
数 :LD0308
(2008年 03月)
----------

01. 财政部 的 2008年 03月03日, QH12/2008/LUAT-TNDN 的 预讨 关于 营业收入税 (10页).
02. 财政部 的 2008年 03月03日, QH12/2008/LUAT-GTGT 的 预讨 关于 增加价值税 (9页).
03. 国家银行 的 2008年 02月29日, QD-NHNN/第 479 决定 关于 越南钱币 的 基本利率额 (1月).
04. 政府 的 2008年 03月05日, ND-CP/2008/ND_BHXH 的 预讨 向导 一些 QH11/2006/第71 社会保险律 的条 关于 失业保险 (22页).
05. 社会 和 伤病 劳动部 的 2008年 02月27日, TT-BLDTBXH/2008/第 04 通讯 向导 一些 手续 为了 登记 和 检定 一些 机械, 设备, 物资 而 它们 有 一些 严格要求 对劳动安全 (14页).
06. 工商局 的 2008年 02月19日, TT-BCT/2008/第 02通讯 向导 一些 经营条件 和 发给 一件 高含量Nitrat amon 的 经营许可证 (7页).
07. 财政部 的 2008年 03月06日, QD-BCT/2008/QD_GDCK 的 预讨 关于 一些 规章 组织 和 管理 大众公司证券交易而 它 在 河内证券交易中心(TTGDCKHN) 没有 市价 (11页).
08. 科学 和 工艺部 的 2008年 02月25日, TT-BKHCN/2008/第 01通讯 向导 地 发给 和 收回 一件 工业所有 的 鉴定证书 和 证件 足够 条件 为了 活动 地 鉴定工业所有 (SHCN) (10页).
09. 政府 的 2008年 02月28日, ND-CP/2008/第 21 议定 关于 修改和 补充 一些 2006年 08月09日, ND-CP/2006/第 80 议定 的 条 关于 把 一些 QH11/2005/第 52 媒质保卫律 的 条 规定 得 细节 和 向导 地 施行 一些 QH11/2005/第 52 媒质保卫律 的 条 (20页).
10. 财政部 的 2008年 03月11日, QD-BTC/2008/第 14 决定 关于 规定 绝对税额 对 汽车进口税 而 它们 已经 被 使用 了 (3页).
11. 财政部 的 2008年 03月11日, QD-BTC/2008/第 13 决定 关于 修改 优待进口税额 对 汽车 在 优待进口税表税 中 (8页).
12. 国家银行 的 2008年 03月07日, QD-NHNN/第 504决定 关于 颁行 一些 规定 对 信用组织 的 外币交易 有关 而 它们 被 活动 外汇 (2页).
13. 政府 的 2008年 03月14日, ND-CP/2008/第 29 议定 规定 工业区, 制出区 和 经济区 (20页).

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh