Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
Chủ điểm
Bản tin pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
Những nội dung cơ bản của Luật Thuế thu nhập cá nhân mới năm 2007

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NĂM 2007

--------------

 

Sau hơn ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng với hàng trăm cuộc hội thảo và sau gần một năm công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, ngày 20/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà XHCH Việt nam khoá XII đã thông qua Luật thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”). Luật thuế TNCN sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và bãi bỏ, thay thế (i) Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11, (ii) Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10, (iii) Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;

 

Luật thuế TNCN quy định về những nội dung cơ bản sau:

 

I.          Về Đối tượng nộp thuế TNCN:

 

1.         Đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

-           Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; và

-           Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

 

1.1       Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:

-           Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; hoặc

-           Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

 

1.2       Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nói trên.

 

II.        Thu nhập chịu thuế TNCN:

 

Luật thuế TNCN quy định 10 loại thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

 

1.         Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

-           Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

-           Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

 

1.1       Thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế.

 

1.2       Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo quy định của pháp luật.

 

1.3       Đối với cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mà không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

2.         Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

-           Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

-           Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;

-           Tiền thù lao dưới các hình thức;

-           Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

-           Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

-           Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2.1       Thu nhập chịu thuế được xác định bằng tổng số thu nhập từ tiền lương, tiền công nêu ở trên mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

 

3.         Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

-           Tiền lãi cho vay;

-           Lợi tức cổ phần;

-           Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

 

3.1       Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn nói trên  mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

 

4.         Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

-           Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

-           Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

-           Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

 

4.1       Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

 

4.2       Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán

 

5.         Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

-           Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

-           Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

-           Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

-           Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

 

5.1       Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan.

 

5.2       Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.

 

6.         Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

-           Trúng thưởng xổ số;

-           Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

-           Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;

-           Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

 

6.1       Thu nhập chịu thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng

 

7.         Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

-           Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

-           Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

 

7.2       Thu nhập chịu thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền>

 

8.         Thu nhập từ nhượng quyền thương mại:

 

Thu nhập chịu thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.

 

9.         Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng:

 

Thu nhập chịu thuế là phần giá trị tài sản thừa kế vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

 

10.       Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

 

10.1     Thu nhập chịu thuế là phần giá trị tài sản quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

 

III.       Thu nhập được miễn thuế TNCN:

 

Luật thuế TNCN quy định 14 loại thu nhập được miễn thuế TNCN như sau:

 

1.         Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

 

2.         Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.

 

3.         Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

 

4.         Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

 

5.         Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

 

6.         Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. 

 

7.         Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 

8.         Thu nhập từ kiều hối.

 

9.         Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

 

10.       Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

 

11.       Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

-           Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

-           Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

 

12.       Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

 

13.       Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

 

14.       Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

IV.       Những trường hợp được giảm thuế TNCN:

 

1.         Luật thuế TNCN quy định trong trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

 

2.         Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ cơ quan bảo hiểm (nếu có), hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

 

3.         Số thuế giảm được xác định như sau:

-           Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm sẽ bằng mức độ thiệt hại.

-           Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm sẽ bằng số thuế phải nộp.

 

V.        Các khoản giảm trừ:

 

Khoản giảm trừ là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Luật thuế TNCN quy định 02 loại khoản giảm trừ như sau:

 

1.         Giảm trừ gia cảnh, gồm 02 mức:          

-           Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);

-           Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

 

1.1       Việc xác

[Trở về]

Các tin khác:
Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp (15-10-2008)
Quyền sở hữu nhà ở của Tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (18-06-2008)
Quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai (FDI) (18-04-2008)
Quy định mới về lương tối thiểu (25-02-2008)
Công tác quản lý lao động tại doanh nghiệp theo Luật lao động (25-02-2008)
Cam kết của Việt Nam tham gia WTO (1) (17-10-2007)
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam (09-10-2007)
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng (24-09-2007)
Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới (14-09-2007)
Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (14-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh