Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
Chủ điểm
Bản tin pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Quyền sở hữu nhà ở của Tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU NHÀ CỦA

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

------------

 

I.          Căn cứ pháp lý:

 

-          Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 22/5/2008;

 

-           Luật nhà ở và các luật và quy định khác có liên quan của Việt Nam.

 

II.        Đối tượng:

 

1.                  Cá nhân người nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ các chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó.

 

2.                  Cá nhân người nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương, huy chương; các cá nhân người nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng quy định.

 

3.                  Cá nhân người nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội có trình độ từ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu.

 

4.                  Cá nhân người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam.

 

5.                  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.

 

III.       Điều kiện:

 

Đối tượng được mua và sở hữu nhà muốn mua, sở hữu nhà phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

1.                  Cá nhân người nước ngòai phải đang sống tại Việt Nam, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên, và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi về ngoại giao của pháp luật Việt Nam.

 

2.                  Đối với tổ chức nước ngoài phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt động đầu tư tương ứng với lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

3.                  Mỗi tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà tại Việt Nam chỉ được sở hữu một căn hộ chung cư thuộc dự án phát triển nhà ở thương mại và không thuộc các khu vực cấm, hoặc hạn chế người nước ngoài cư trú, đi lại theo quy định của pháp luật. Căn hộ đó chỉ được dùng vào mục đích để ở chứ không được cho thuê, làm văn phòng hay sử dụng vào mục đích khác.

 

IV.       Thời hạn sở hữu nhà:

1.         Thời hạn sở hữu nhà tối đa là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (đối với cá nhân người nước ngoài) và thời hạn tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp (đối với tổ chức nước ngoài).

2.         Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp đó bao gồm cả thời hạn được gia hạn thêm. Trường hợp khi hết hạn đầu tư, giải thể, phá sản, thì nhà ở của doanh nghiệp được xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, về phá sản và các quy định khác của pháp luật Việt Nam...

3.         Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải bán, tặng hoặc cho nhà ở đó.

4.         Trong trường hợp cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và bị trục xuất khỏi Việt Nam thì nhà ở đó được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam

V.        Thời điểm áp dụng:

 

-           Quy định trên được áp dụng thí điểm trong thời hạn 05 năm bắt đầu kể từ ngày 01/01/2009.

-------------------------------------

[Trở về]

Các tin khác:
Quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai (FDI) (18-04-2008)
Quy định mới về lương tối thiểu (25-02-2008)
Công tác quản lý lao động tại doanh nghiệp theo Luật lao động (25-02-2008)
Cam kết của Việt Nam tham gia WTO (1) (17-10-2007)
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam (09-10-2007)
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng (24-09-2007)
Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới (14-09-2007)
Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (14-09-2007)
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (14-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh