Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
外国 个人,组织 的 住宅 所有 条件 在 越南
外国 个人,组织 的 住宅 所有 条件 在 越南
------------

I. 根据 法理:

- 议决 关于 试点 为了 外国人 在 越南 买 和 所有 一家 住宅 而 国会 在 2008 年 05 月 22 日 已经 通过 了;

- 越南 的 有关 住宅法 和 其他 规定。

II. 对象:

1. 个人 是 外国人 在 越南 投资 得 直接 根据 法律 的 规定 关于 投资 和 营业们 在 越南 活动 根据 营业律,包括 国内 营业 和 外资 有 营业 而 他们 在 那 营业 中 有 一个 管理 职务。

2. 个人们 是 外国人 给 越南 捐献 和 越南 社会 主义 共和 国 的 主席 给 他们 授奖 勋章;个人们 给 越南 捐献 得 特别 由 首相 规定。

3. 个人们 是 外国人 正在 工作 在 经济 和 社会 领域 中 和 他们 有 程度 从 大学 或 相当 程度 以上 和 他们 有 特别 见识 和 技能 而 越南 有 需求。

4. 个人们 是 外国人 跟 越南 公民 结婚。

5. 营业们 有 外资 和 他们 在 越南 活动,没有 不动产 经营 职能,有 住房 需求 给人 在 那 营业 工作。

III. 条件:

对象 被 买 和 所有 一家 住房,他们 要 答应 一些 条件 以下:

1. 外国人 在 越南 正在 过活,他们 在 越南 居住 由 越南 的 职权 有 机关 准许 从 01 年 以上,和 他们 没有 优待 关于 越南 法律 的 外交。

2. 关于 外国 组织们 要是 一个 外资 营业 和 他们 要 有 一件 投资 证明书 或 一些 相应 投资 活动 证明书 跟 投资 领域 根据 法律 的 规定们 关于 投资 由 一家 越南 的 职权 有 机关 出具。

3. 每 外国 组织 或 个人 在 越南 买 一家 住宅,他们 只 所有 一栋 公寓 而 它 属于 一个 商业 住宅 发展 预案 和 它 不 属于 禁止 区域们,或 限制 外国人们 居住 根据 法律 的 规定们。那 栋 公寓 只 住,不 出租 或 使用 在 其他 目的。

IV. 住宅 所有 的 时限:
1. 住宅 所有 的 时限 最大 是 50年 从 天 被 出具 一件 住宅 使用权 证明书 (对 外国人) 和 时限 跟 投资 证明书 的 时限 相应,这 件 投资 证明书 给 营业 被 出具 (对 外国 组织) 。
2. 外资 营业们 所有 一家 住宅 和 时限 跟 投资 证明书 的 时限 相应,这 件 投资 证明书 给 营业 被 出具 和 包括 时限 被 增 延期。当时 投资 时限,解体 时限,破产 时限 已经 完了,营业 的 住宅 被 处理 根据 越南 法律 的 投资 法律 和 破产 法律 的 规定们 和 其他 规定 。。。
3. 在 12月 时限 中 从 住宅 所有 时限 的 天 在 越南 完 了,外国 组织 或 个人 要 卖 或 赠送 或 给予 那 家 住宅。
4. 在 外国 个人 场合 中 违犯 越南 的 法律 和 他们 被 逐出 越南,那 家 住宅 被 处理 根据 越南 的 法律。
V. 采取 时间:

- 规定 以上 在 05 年 时限 中 被 采取 试点 从 2009 年 01月 01 日。
[Trở về]

Các tin khác:
外国 个人,组织 的 住宅 所有 条件 在 越南 (21-08-2009)
新 规定 关于 最少 工资额 在 营业 (采用 从 2009年 01月01日) (21-08-2009)
登记 和 保护 商标 在 越南 (21-08-2009)
合同 的 基本 条款 (21-08-2009)
登记 著作 版权 (21-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh