Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月

及日  法理  文本

:LD010108

(2008 01 星期 )

----------

 

01

政府  2008 0107, ND-CP/2008/ 03  议定  关于  修改  补充   一些  ND-CP/2007/ 99    议定      关于  管理  工程 建设 投资 费用  (2).                 

02

政府    2008 0116, ND-CP/2008/ 06    议定   规定     处罚  一些   行政 违犯    商业 活动    (68).               

03

建设部   2008 0103, QD-BXD/2008/ 06    决定   关于  颁行   向导     评价  公共   房屋 结构     危险 程度  (28).

04

财政部    2008 0116, QD-BTC/ 93    决定   关于   更正  附录         颁行    附带   财政部     TT-BTC/2007/ 61    通讯   向导     实现  处理  一些      法律 违犯   (17).                 

05

财政部    2008 0110, QD-BTC/ 61    决定   关于  公布  一件  定价 咨询 组织 名册       可以  供应   一些  2008    营业 价值 确定 役务  (5).              

06

科学 工艺部  2007 1228, QD-BKHCN/ 3189    决定  关于  罢免      决定  公布   一些   货物     质量标准    公布   核准  (2).                   

07

科学 工艺部    2007 1228, QD-BKHCN/2007/ 30    决定  关于   公布     符合  采用强使 标准         标准         成了  国家 规准   根据  时限     规定    ND-CP/2007/ 127    议定  (2 ).                     

08

国家 银行    QD-NHNN/2007/ 46    决定  关于  修改    补充   一些   条款    规章  发给  一件  许可证  为了 成立    活动  股份 商业 银行       颁行  附带  QD-NHNN/2007/ 24    决定  (10).                 

09

财政部    2007 1226, QD-BTC/2007/ 108    决定  关于  规定   一些   收额, 收制度,  交纳制度, 管理 制度    使用  一件  例费  为了  发给  一件  进口 出口权 证件          采用    外国商人    他们     越南   没有   生活  (4).

10

财政部    2007 1224, TT-BTC/2007/ 157    通讯  向导    强制     施行  一些  行政 决定  (34).              

11

财政部    2007 1220, TT-BTC/2007/ 155 通讯  向导    施行  2007 0327, ND-CP/2007/ 45    议定  关于   规定     细节     施行   QH10/2000/ 24    保险 经营律  (66).                   

12

政府   2007 1231,  ND-CP/2007/ 191    议定   关于  修改    补充     政府    2003 1007, ND-CP/2003/ 113    议定       关于  生产     经营  肥料  (8[Trở về]

 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh