Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai (FDI)
Quy định mới về quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai (FDI)

QUYỀN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI

CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGÒAI

---------

 

1.         Cơ sở pháp lý:

 

-           Luật thương mại ngày 14/6/2005;

 

-           Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính Phủ;

 

-           Thông tư 05/2008/TT-BTM ngày 14/4/2008 của Bộ Thương Mại;

 

-           Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại.

 

2.         Quyền xuất khẩu:

 

2.1       Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai (“Doanh nghiệp”) đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, thực hiện quyền xuất khẩu như sau:

 

-           Được xuất khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu (Mục I Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), không thuộc danh mục hàng tạm ngừng xuất khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu (khoản A Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);

 

-           Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) Doanh nghiệp được thực hiện xuất khẩu theo lộ trình đã quy định;

 

-           Được trực tiếp mua hàng hoá của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối hàng hoá đó để xuất khẩu;

 

-           Được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2.2       Doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu không được lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu.

 

3.         Quyền nhập khẩu:

 

3.1       Doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối, thực hiện quyền nhập khẩu như sau:

 

-           Được nhập khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu (Mục II Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), các mặt hàng không thuộc danh mục hàng tạm ngừng nhập khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu (Khoản A Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);

 

-           Đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành (Phụ lục số 03 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), Doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu theo quy định về quản lý chuyên ngành;

 

-           Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), Doanh nghiệp được thực hiện nhập khẩu theo lộ trình đã quy định;

 

-           Được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 

-           Doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó.

 

3.2       Doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối không được lập cơ sở để phân phối hàng nhập khẩu.

 

4.         Thực hiện quyền phân phối:

 

4.1       Doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện quyền phân phối, thực hiện quyền phân phối như sau:

 

-           Được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được quyền phân phối (khoản A Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);

 

-           Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), Doanh nghiệp được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hóa theo lộ trình đã quy định.

 

4.2       Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động bán buôn, bán lẻ thực hiện bán buôn, bán lẻ theo đúng quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp đã được cấp phép lập cơ sở bán lẻ (bao gồm cả cơ sở bán lẻ thứ nhất) không được thực hiện bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đã được cấp phép.

 

4.3       Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất:

 

-           Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở bán lẻ; sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch của tỉnh, thành phố đó;

 

-           Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có nội dung thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo hướng dẫn tại điểm d khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2007/TT-BTM.

 

--------------------------

[Trở về]

Các tin khác:
Quy định mới về lương tối thiểu (25-02-2008)
Công tác quản lý lao động tại doanh nghiệp theo Luật lao động (25-02-2008)
Cam kết của Việt Nam tham gia WTO (1) (17-10-2007)
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam (09-10-2007)
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng (24-09-2007)
Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới (14-09-2007)
Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (14-09-2007)
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (14-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh