Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Charging for legal consulatncy services

Question: How your charges for legal consultancy services?

Answer: Basically, we have 03 options as follows for charging:

(i) Retainer legal consultancy service charge: The parties shall enter into a Retainer legal consultancy service agreement to which we will become your Retainer lawyer to take in charge of consulancy for any and all your date to date business operation matters. In consideration, you will be required to pay us a fix retainer legal consultancy service charge on monthly basis;

(ii) Hourly legal consultancy service charge: With regards to consultancy service matter could not clarify the time for accomplishing or coudl not clarify final results, we would propose to charge you on basis of the total time for accomplishing or total time for getting the final result. Payable amount of consultancy service charge shall equal (=) total time for xeecution multiplies (x) standard service charge rate;

(iii) Package consultancy service charge: With regards to consultancy service matter that we could clarify the time for accomplishing or coudl clarify the final results, we would propose to charge you the package consultancy service charge on basis of the final result on hand.

[Trở về]

Các tin khác:
Yêu cầu tư vấn pháp lý (10-03-2008)
Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh (10-03-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh