Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008
Cập nhật văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 10/ 2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD1008

(Tháng 10/ 2008)

---------

 

01

Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng (11 tr.)

02

Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008 của Bộ Tài chính Về việc bãi bỏ điểm b và d, mục 5.2, phần II, Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 (1 tr.)

03

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (12 tr.)

04

Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/09/2008 của Chính phủ (4 tr.)

05

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2008 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa (20 tr.)

06

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (5 tr.)

07

Quyết định số 5300/QĐ-BCT ngày 30/09/2008 của Bộ Công thương Về việc mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy phép nhập khẩu tự động tại TP. HCM (1 tr.)

08

Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (10 tr.)

09

Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. (2 tr.)

10

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT ngày 07/10/2008 của Bộ Y tế Về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 05/04/1990 quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc (1 tr.)

11

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 06/2007/QH12. (25 tr.)

12

Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu. (2 tr.)

13

Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ Về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (26 tr.)

14

Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (5 tr.)

15

Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (5 tr.)

16

Quyết định số 96/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/03/2008 và một số loại thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN ngày 25/06/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (11 tr.)

17

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 09/10/2008 của Bộ Công thương Về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ (2 tr.)

18

Quyết định số 2233/QĐ-BTC ngày 09/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC về điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng (1 tr.)

19

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 của Ngân hàng Nhà nước Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 (6 tr.)

20

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND TP. Hà Nội Về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn TP. Hà Nội. (4 tr.)

21

Quyết định số 2318/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng (2 tr.)

22

Quyết định số 2317/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc thanh toán trước hạn Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc (1 tr.)

23

Quyết định số 2316/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản Đồng Việt Nam (1 tr.)

24

Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với Công ty Nhà nước, Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (7 tr.)

25

Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trạo, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (6 tr.)

26

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (134 tr.)

27

Quyết định số 2321/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gởi dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng (1 tr.)

28

Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón (29 tr.)

29

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau quả và chè an toàn (25 tr.)

30

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh (tăng) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (2 tr.)

31

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. (15 tr.)

32

Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, thành phố Hà Nội. (4 tr.)

33

Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (32 tr.)

34

Thông tư Liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực (3 tr.)

35

Thông tư Liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng (5 tr.)

36

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (213 tr.)

37

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập. (12 tr.)

38

Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường. (11 tr.)

39

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. (5 tr.)

40

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh (giảm) thuế xuất khẩu đối với sắt thép (2 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

[Trở về]


Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh